Güneş Enerjisi Sistemlerinin Parçaları

Fosil yakıtların çevreye zarar vermesi, yüksek maliyetli olması ve kaynağın kısıtlı olması nedeniyle farklı enerji türleri arayışına girilmiştir. Bu noktada güneş enerjisi çevre dostu, az maliyetli ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olması nedeniyle 1970’li yıllardan beri yoğun olarak tercih edilmektedir. Güneşten gelen ışınlar sayesinde elektrik enerjisi üretilmesini sağlayan sisteme güneş enerjisi sistemi adı verilir. Güneşten elektrik enerjisi üretebilmek için panel, akü ve invertör gibi parçalardan oluşturulan bir düzeneğe ihtiyaç duyulur.

Güneş Enerjisi Sistemi Nasıl Çalışır ?

Endüstrileşmeyle birlikte enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç artmıştır. Petrol, kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlar hem yüksek maliyetlidir hem de kısa bir zaman içerisinde tükenme riskini taşımaktadır. Bu koşullar yenilenebilir enerji kaynağı arayışını da beraberinde getirmiştir. Dünyaya yansıyan güneş ışınları kullanılarak elektrik enerjisi elde edilmesine güneş enerjisi adı verilir. Güneş enerjisi fosil yakıtların aksine temiz bir enerji kaynağıdır. Daha az maliyetli ve çevre dostudur. Doğal kaynakların tükenmesine, iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya neden olmaz. Bu nedenlerle elektrik enerjisi üretiminde yoğun olarak tercih edilen bir yenilenebilir enerji kaynağı haline gelmiştir.

Fotovoltaik paneller üzerinde toplanan güneş ışınları ile elektrik enerjisi elde edilir. Söz konusu paneller çatı gibi güneş ışınlarını toplamaya elverişli konumlara kolaylıkla kurulabilir. Fotovoltaik panellerde belirli bir dalga boyuna ulaşmış olan güneş ışınları toplanır. Toplanan güneş ışınları yarı iletken ortam sayesinde elektron alışverişinin oluşmasını sağlar. Bu elektron akımı sayesinde de elektrik enerjisi açığa çıkar. Elektrik enerjisi üretmeye yeterli seviyede olmayan dalga boyundaki güneş ışınları ise fotovoltaik panellerde yer alan diğer aksamlar sayesinde ısı enerjisine dönüştürülür. Bu temel prensiple çalışan güneş enerji sistemi fotovoltaik panellere ek olarak farklı cihazların birleşiminden oluşur.

Güneş Enerjisi Sistemlerinin Parçaları Nelerdir ?

Güneş paneli güneş enerjisi sisteminin en önemli parçasıdır. Güneş paneli sayesinde güneş ışınları panel üzerinde toplanarak elektrik enerjisine dönüştürülür. Güneş paneli iletken olan silikon güneş hücrelerinden oluşur. Panel üzerinde toplanan güneş ışınları güneş hücrelerinde toplanarak doğru akım meydana getirir. İletken yapı sayesinde elektron akışı meydana gelir ve elektrik enerjisi açığa çıkar. Daha sonra elektrik enerjisi konut ile işyerlerinde kullanılır veya şehir şebekesine aktarılır. Güneş panellerinin miktarı arttıkça enerji emisyonu da artış gösterir.

Güneş enerjisi panelleri yeterli seviyede güneş ışığı alınan bölgelere kurulur. Panelin kurulacağı bölgenin güneşi ne kadar süre dik açıyla aldığı, yaz mevsiminin uzunluğu, kış mevsiminin sert koşullarda geçmemesi güneş enerji sisteminden elde edilecek verimliliği arttıracağı için oldukça önemlidir.